Category Archives for Du lịch Vũng Tàu

Hành trình lên tay tượng Chúa Kito Vua ở Vũng Tàu

Tháng 7 năm 2016, công ty Hưng đi tham quan ở Vũng Tàu. Ngày cuối cùng, mọi người được đi tham quan tượng Chúa Kito Vua, điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch nơi đây. Sau đây Hưng sẽ trình bày trải nghiệm hành trình leo lên tay tượng Chúa Kito Vua nhé.

Đọc thêm